Google Ads

Öka din synlighet online enkelt och smidigt med Google Ads

Optimera din annonsering med Google Ads

Som företagare är du förmodligen medveten om vikten av god marknadsföring. Den hjälper dig att hitta nya, potentiella kunder, såväl som att nå ut med dina produkter och tjänster till befintliga kunder eller intressenter. Med hjälp av Google Ads kan ditt företag skapa lönsam annonsering som riktar sig till rätt målgrupp, i rätt tid. Vi på Snabbanalys.nu kan hjälpa dig att hitta strategier för att skapa god marknadsföring med hjälp av Google Ads – låt oss berätta hur!

Vad är egentligen Google Ads och hur fungerar det?

För dig som inte har koll på vad Google Ads är, så kan man i korta drag säga att det är ett verktyg som hjälper företag att annonsera på Google. Med Google Ads kan ditt företag synas i annonser när potentiella kunder söker på produkter eller tjänster som är kopplade till ditt företag. Det är ett hjälpmedel som främjar ditt företag genom att rikta uppmärksamheten dit du vill att den ska nå, såväl som hitta nya kunder genom sökordsoptimering och annonsering.

Hur använder man Google Ads?

Det kan vara svårt att veta exakt hur du ska arbeta med Google Ads, om du inte redan är i gång med verktyget. Därför kan det vara bra att få lite hjälp på traven. Hos oss kan du lära dig mer om Google Ads, såväl som få hjälp med att utveckla strategier och sätta mål för din annonsering.

Vi erbjuder hjälp från skickliga sökmotorkonsulter som tar hand om annonseringen på Google Ads åt dig. På så vis kan du vara säker på att din annonsering sköts på rätt sätt. Vi tar hand om hela processen åt dig och har full insyn i dina annonser, för att stärka din verksamhets image och öka lönsamheten.

Hur vet jag att Google Ads fungerar?

97% av Sveriges befolkning använder Google som sökmotor, vilket i princip är hela landet. Du vet säkert själv att Google är din bästa vän när du letar efter produkter och tjänster, och du har med säkerhet även hittat många av dina favoritprodukter, favoritrestauranger eller tjänster genom en Google sökning. Med detta i bakhuvudet kan vi med säkerhet säga att Google Ads är det mest effektiva sättet att annonsera idag, då du når din avsedda målgrupp på ett snabbt och enkelt sätt – enbart genom att människor söker på saker som är relaterade till din verksamhet.

Hur vi jobbar med Google Ads

Vi arbetar inte bara med annonsering, utan även med sökordsoptimering och strategier. Vi vill hjälpa våra kunder att öka deras lönsamhet såväl som hitta nya kunder och stärka deras digitala närvaro.

Vi vill finnas där hela vägen, från planering till uppföljning av annonserna när de är klara för att kunna redovisa resultatet för dig som kund. När vi hjälper våra kunder med annonsering via Google Ads gör vi det genom att följa dessa fem steg: 

1. Vi analyserar era sökord
Genom en sökordsanalys kan vi ta reda på vad era kunder söker efter såväl som vilka sökord som ger mest trafik och klick. Vi analyserar även vilka sökord som fungerar bäst för din verksamhet och hur vi ska använda dem för att locka nya kunder. Efter att vi genomfört analysen tar vi fram ett urval av sökord som vi baserar dina annonser på.

2. Vi planerar och strukturerar upp era kampanjer
Alla annonser behöver ha en struktur, dels med sökord, dels med storlek, priser och ramar för hur länge de ska synas. Vi tar hand om hela processen efter dina önskemål och ger dig full insyn i alla intäkter och utgifter.

3. Vi skapar annonserna
Efter att ha tagit fram en vinnande struktur skapar vi affärsnytta genom era annonser som i sin tur skapar lönsamhet och optimerar er synlighet på nätet. Vi ser till att ni syns där ni behöver synas och att annonserna är relevanta för er bransch och målgrupp.

4. Vi optimerar annonseringen löpande
Under annonsernas gång genomför vi löpande optimeringar för att se till så att de presterar på den nivån vi vill att de ska. Vi optimerar bland annat sökorden, utformningen och strukturen, om vi märker att något behöver ändras. 

5. Vi följer upp och rapporterar tillbaka
Det kanske viktigaste steget i vårt arbete med Google Ads är att vi rapporterar tillbaka dina resultat direkt till dig. Vi visar en tydlig bild av lönsamheten för annonsen, samt mäter huruvida annonseringen mött de mål vi satt upp under planeringen.

Boka in ett kostnadsfritt möte med oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig skaffa fler kvalificerade kunder varje månad.

Eller skicka ett meddelande till oss...
Scroll to Top